Kursinfo
Här kan du läsa om vilka kurser vi erbjuder och vad dom innehåller.
Vill du veta vilka kurser det går att anmäla sig till  just nu kikar du in på Aktuella kurser

Valpkurs-
För valpar som är 4-6 månader vid kursstart. Kurserna ger deltagarna en grundläggande kunskap om hur man skapar en god relation med sin hund. Man får också tips om olika sätt att aktivera valpen på.

Allmänlydnadskurs -
Kurserna omfattar det mesta man behöver kunna för att få en trevlig samvaro tillsammans såsom praktiska övningar i att gå fint i koppel, inkallning, hantering, hundmöten under promenad m.m.
Vad som ingår i SBK:s Allmänlydnadspasset hittar man på SBK´s hemsida.

Tävlingslydnadskurs -
Kurserna är för dem som har en grundläggande lydnad på sin hund och vill tävla med hunden. Hundarna skall kunna vara lösa, förkunskaperna bedöms av instruktören.

Nosaktiveringskurs -
Kursens inriktning är att hundägare ska få tips med enkla upplägg för att aktivera sin hund. Syftet är att hundägaren ska lära sig hur/vad hunden gör när den känner luftburen och markburen vittring. Kursen innehåller teori och praktik i skogen. Alla hundägare oavsett vilken hundras kan delta. Kursen förläggs vanligtvis under hösten.

Madde & Blizz Madde & Blizz

Spårkurs -
Personspår där en person gått ut ett spår som föraren med hunden i lina sedan ska följa. Vi kan erbjuda spårkurser med 4 inriktningar:

Grundkurs - för alla som vill aktivera sin hund och lära sig spårets grunder
Tävlingsspår - för de som vill kunna tävla. I kursen lägges stor vikt på spårupptag och apportmarkering.
Avancerad spår - för de som vill fördjupa kunskaper inom spår och spårupptag. Kurser omfattar även tjänstehundspår samt hårda och gamla spår.
ID-spår - grundläggande kurs inom ID-dressyr. I kursen lägges stor vikt på identifikering av spåret samt på spårriktningsbestämning..

Sökkurs-
Hunden söker efter personer gömda i terrängen. Hundarna skall kunna vara lösa, förkunskaper bedöms av instruktören.

Agility kurser -
Nybörjar-, Fortsättning- och Tävlingskurser. För att gå nybörjarkurs så måste hunden vara minst 12 månader vid kursstart och helst ha gått en allmänlydnadsskurs.

Nybörjarkurs - omnfattar genomgång av hindren samt enkla kombinationer och de första handlingsmomenten.
Fortsättningkurs - mer avancerade kombinationer och handling.
Tävlingskurs - vänder sog till dig som ska eller precis har börjat tävla.

Rallylydnadskurser -
Kurser från Nybörjare till och med Mästarklass. Rallylydnad är en perfekt aktivitet för den vanlige familjehunden och bygger på glädje och samarbete. Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment beroende på svårighetsgrad. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska utföras. På dessa kurser går vi igenom de olika momenten samt klasserna beroende på om det är en nybörjare eller fortsättningskurs. Förkunskaper finns i kursbeskrivningen