Årets agility 1.

 1. Märsta-Sigtuna brukshundklubb utdelar varje verksamhetsår med början 2015-01-01 ett pris till det tävlingsekipage i klubben som i olika kategorier uppnår den bästa poängsumman under kvalificeringsåret. Första utdelningen sker på årsmötet 2016 för år 2015.
 2. Resultat från officiella tävlingar får tillgodoräknas ekipagen. Kvalificeringsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.
   
 3. Priserna utdelas vid Märsta-Sigtuna brukshundklubbs årsmöte.
   
 4. Pris kan endast utdelas till ekipage som under kvalificeringsåret tävlat för och representerat Märsta-Sigtuna brukshundklubb.
   
 5. Priset till "Årets agility 1" utdelas till det ekipage som i agility 1, uppnår den sammanlagda bästa poängsumman räknat på ekipagets bästa resultat från tio (10) prov.

  Varje ekipages 10 bästa resultat varav 5 i Agilityklass och 5 i Hoppklass gjorda under kvalificeringsåret beräknas enligt nedanstående poängberäkning. När 5 resultat lämnats in i Agilityklass resp. Hoppklass och ytterligare resultat inkommer för samma ekipage tas det sämsta resultatet bort i beräkningen och ersätts med det som enligt poängberäkningen ger mest poäng.

  Vinst i klass I ger 150 p
  Placering 2-10:
  Placering 2 ger 30 p
  Placering 3 ger 20 p
  Placering 4 ger 10 p
  Placering 5 ger 8 p
  Placering 6 ger 7 p
  Placering 7 ger 6 p
  Placering 8 ger 5 p
  Placering 9 ger 4 p
  Placering 10 ger 3 p
  Placering 11- ger 1 p
  O:at lopp oavsett placering ger 30 p
  Fullföljt lopp oavsett placering eller antal fel ger 5 p
  Inga poäng utgår vid diskning och poäng tilldelas alltid ekipaget, inte föraren.

   
 6. Om två eller flera ekipage uppnår samma poäng, utdelas ett pris till var och en av dessa ekipage
   
 7. Föraren ansvarar själv för att resultaten skickas in till klubben.

Resultat som inkommer senare räknas inte med i årssammanställningen.

Resultat skickas till: gunilla.edbom@peab.se