Årets agilityhund.

 1. Märsta-Sigtuna brukshundklubb utdelar varje verksamhetsår med början 2015-01-01 ett pris till det tävlingsekipage i klubben som uppnår den bästa poängsumman under kvalificeringsåret i olika kategorier. Första utdelningen sker på årsmötet 2016 för år 2015.
   
 2. Resultat från officiella tävlingar får tillgodoräknas ekipagen. Kvalificeringsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.
   
 3. Priserna utdelas vid Märsta-Sigtuna brukshundklubbs årsmöte.
   
 4. Pris kan endast utdelas till ekipage som under kvalificeringsåret tävlat för och representerat Märsta-Sigtuna brukshundklubb.
   
 5. Varje ekipages 10 bästa resultat i klass 2 eller 3 varav 5 i Agilityklass och 5 i Hoppklass gjorda under kvalificeringsåret beräknas enligt nedanstående poängberäkning. När 5 resultat lämnats in i Agilityklass resp. Hoppklass och ytterligare resultat inkommer för samma ekipage tas det sämsta resultatet bort i beräkningen och ersätts med det som enligt poängberäkningen ger mest poäng.

  Poängberäkning
  Vinst oavsett klass ger 150 p
  Placering oavsett klass 2-10 ger 40 p
  O:at lopp oavsett klass och placering ger 30 p
  Fullföljt lopp oavsett klass, placering eller antal fel ger 10 p
  Inga poäng utgår vid diskning och poäng tilldelas alltid ekipaget, inte föraren.

   
 6. Det ekipage som under kvalificeringsåret tillgodoräknar sig högst antal poäng koras därmed till Årets Agilityhund oavsett storleksindelningen som finns inom agility.
   
 7. Om två eller flera ekipage uppnår samma poäng, utdelas ett pris till var och en av dessa ekipage
   
 8. Föraren ansvarar själv för att resultaten skickas in till klubben.

Resultat som inkommer senare räknas inte med i årssammanställningen.

Resultat skickas till: gunilla.edbom@peab.se