Årets brukshund.

 1. Märsta-Sigtuna brukshundklubb utdelar varje verksamhetsår med början 2015-01-01 ett pris till det tävlingsekipage i klubben som uppnår den bästa poängsumman under kvalificeringsåret i olika kategorier. Första utdelningen sker på årsmötet 2016 för år 2015.
   
 2. Resultat från officiella tävlingar får tillgodoräknas ekipagen. Kvalificeringsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.
   
 3. Priserna utdelas vid Märsta-Sigtuna brukshundklubbs årsmöte.
   
 4. Pris kan endast utdelas till ekipage som under kvalificeringsåret tävlat för och representerat Märsta-Sigtuna brukshundklubb.
   
 5. Priserna till klubbens bästa bruksekipage utdelas till det ekipage som inom respektive grupp, oavsett klass, uppnår det högsta genomsnittsbetyget på ett (1) prov under verksamhetsåret. Priset utdelas endast under förutsättning att minst Godkänt resultat uppnåtts.
   
 6. Priset till klubbens bästa appellklasshund utdelas till det ekipage som uppnått den högsta poängsumman under verksamhetsåret. Priset utdelas endast under förutsättning att ekipaget uppnått minst genomsnittsbetyg sju, på resultatet som tillgodoräknas.
   
 7. Priset till klubbens bästa brukshund utdelas till det ekipage som, inom elitklass Skydds-, Spår-, Sök eller Rapport, uppnår det högsta genomsnittsbetyget på ett (1) prov under verksamhetsåret. Priset utdelas endast under förutsättning att minst Godkänt resultat uppnåtts.
   
 8. Om två eller flera ekipage uppnår samma genomsnittsbetyg, skall respektive pris tillfalla det ekipage som i första hand uppnått det bästa betyget i huvudmomentet och i andra hand av totalpoäng i specialmomenten. Vid lika poäng även här delas placeringen och två priser delas ut.
   
 9. Föraren ansvarar själv för att resultaten skickas in till klubben.

Resultat som inkommer senare räknas inte med i årssammanställningen.

Resultat skickas till: agneta.farnefors@tele2.se