Årets lydnad startklass.

 1. Märsta-Sigtuna brukshundklubb utdelar varje verksamhetsår med början 2015-01-01 ett pris till det tävlingsekipage i klubben som i olika kategorier uppnår den bästa poängsumman under kvalificeringsåret. Första utdelningen sker på årsmötet 2016 för år 2015.
   
 2. Resultat från officiella tävlingar får tillgodoräknas ekipagen. Kvalificeringsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december.
   
 3. Priserna utdelas vid Märsta-Sigtuna brukshundklubbs årsmöte.
   
 4. Pris kan endast utdelas till ekipage som under kvalificeringsåret tävlat för och representerat Märsta-Sigtuna brukshundklubb.
   
 5. Priset till "Årets lydnad startklass" utdelas till det ekipage som i startklass, uppnår den sammanlagda bästa poängsumman räknat på ekipagets bästa resultat från ett (1) prov.
   
 6. Om två eller flera ekipage uppnår samma poäng, utdelas ett pris till var och en av dessa ekipage
   
 7. Föraren ansvarar själv för att resultaten skickas in till klubben.

Resultat som inkommer senare räknas inte med i årssammanställningen.

Resultat skickas till:
suppleant2@marsta-sigtunabk.se