Tävling

Tävlingssektorn organiserar alla bruks- och lydnadstävlingar som arrangeras på klubben.

SBK tävling

Anmälan och betalning ska vara klubben tillhanda senast 3 veckor innan tävling.

Tävlingspostgiro: 13 00 33-4

Återbud/efteranmälan sker till: På PM utsatt kontaktperson.

Länk till SBK´s regelverk gällande vad som gäller vid anmälan/återbetalning (punkt 9) på länk nedan.
Regelverk

Andra viktiga länkar nedan.
Arvoden
Startavgifter/administrativa avgifter
Förändring startavgifter/arvoden

Om du är:
Ny i klubben och vill engagera dig i tävlingsverksamheten?
Nyfiken på vad detta med tävlingsverksamheten, funktionär eller figurant innebär?
Med andra ord alla som kan tänkas vara intresserade av att delta aktivt i denna sektor eller bara vill ha mer information om vad vi håller på med ombedes kontakta: kontakta.msbk@outlook.com