Tävlingar 2019

2019-05-16  Tävlingslydnad
startklass

2019-05-25  Agility, DM
inofficiell

2019-06-02  Spår
högreklass


2019-08-18  Spår
apellklass

2019-08-22  Tävlingslydnad
startklass - klass 1


2019-09-14  -  2018-09-15  Agility
klass 1 - klass 2

2019-10-06  Sök
lägreklass - högreklass - elitklass

Anmälan och resultat efter avslutad tävling hittar ni på http://sbktavling.se/ och http://www.sagiktavling.se/

Allmän information:

Anmälan och betalning ska vara klubben tillhanda senast 3 veckor innan tävling.

Tävlingspostgiro: 13 00 33-4

Återbud/efteranmälan sker till: På PM utsatt kontaktperson.

SBK's aktuella anmälningsavgifter och regler kring återbetalning på länk nedan.
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/anmal-till-tavling/anmalningsavgifter/

SAgiK's aktuella anmälningsavgifter på länk nedan.
http://agilityklubben.se/tavling/tavlingsavgifter/

Andra viktiga länkar nedan.
Arvoden
Startavgifter/administrativa avgifter
Förändring startavgifter/arvoden
Ny i klubben och vill engagera dig i tävlingsverksamheten?
Nyfiken på vad detta med tävlingsverksamheten, funktionär eller figurant innebär?

Med andra ord alla som kan tänkas vara intresserade av att delta aktivt i denna sektor eller bara vill ha mer information om vad vi håller på med ombedes kontakta: kontakta.msbk@outlook.com

I samarbete med: